email: drinakomerc@teol.net tel.: +387 56 261 062

Ljepila za ambalažu u prehrambenoj industriji

Fleksibilna barijerna ambalaža za mesnu industriju

Sredstva za prenje i dezinfekciju u prehrambenoj industriji

Industrijske vreće, Standard, Baffle, Conductive, Food Grade

Višeslojne fleksibilne folije za prehrambenu industriju

Plastični i Sport Cap zatvarači za PET ambalažu